เกี่ยวกับเรา

Kardinal Stick มีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัท Kardinal ซึ่งเป็นผู้ผลิต E-Liquid ระดับสากล ได้รับรางวัลและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจ การผลิต และเทคโนโลยี อีลิควิด หรือน้ำยาแต่งกลิ่น ต่างๆ มายาวนานกว่า 5 ปี ความเชี่ยวชาญที่ก่อตัวเกิดเป็นแรงบรรดาลใจที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ KS

Kardinal Stick มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษเปลี่ยนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค บุหรี่ไฟฟ้า และยาสูบ ในกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใช้นิโคติน มีเป้าหมายให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและน่าพึงพอใจยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการนำเสนอ ทางออกหรือ Solution และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งอาจต้องการเลิกบุหรี่ จากการบริโภคนิโคตินมาเป็นระยะเวลานาน

เรามีความภาคภูมิใจกับเสียงตอบรับของความตั้งใจในการรังสรรค์ Kardinal Stick และกำลังขยายไปทั่วโลก และสัญญาว่าจะมีความพร้อมเป็นส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา