วิธีใช้งานเบื้องต้น Kardinal Stick

เรียนรู้วิธีการใช้งาน KS หรือ Kardinal Stick ที่ถูกต้องจากเว็บทางการ ใช้งาน KS ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอนเพื่อลดโอกาสเสียหาย และรับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุด

Kardinal Stick – วิธีการใช้งาน

1. การชาร์จ (Charging)

วิธีใช้ KS - Step 1

ก่อนที่เราจะใช้งาน Kardinal Stick ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเสียก่อน โดยเฉพาะการใช้งานครั้งแรก ใช้เวลาชาร์จประมาณ 45 นาที

2. ใส่หัวน้ำยาให้ถูกต้อง (Pod Insertion)

วิธีใช้ KS - Step 2

นำหัว KS POD ที่ต้องการ บรรจุลงในหัวฝั่งสำหรับเสียบ POD ให้แนบชิดสนิทลงล๊อค ตัวเครื่องจะทำการสั่นเตือน 1 ครั้ง เมื่อทำถูกต้อง

3. เริ่มใช้งาน (Vaping)

วิธีใช้ KS - Step 3

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ครั้งแรกให้คุณลองสูบเข้าเบาๆ และปล่อยควันออกมา เพื่อเข้าใจสัมผัสการสูบ จากนั้นสามารถใช้งานสูบ KS ได้อย่างเพลิดเพลิน

Estimated Cost: 299 THB

Supply:

  • หัวน้ำยา (Flavored KS Pods)

Tools:

  • ตัวเครื่อง Kardinal Stick

Materials: คอยล์เซรามิค KS